• ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

  ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 • ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา...

 • ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดกิจกรรม มัชฌิมนิเทศนิสิตสาขาจุลชีวิทยา(นิสิตชั้นปีที่ 2)

  ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดกิจกรรม...

 • ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ได้จัดโครงการบูรณาการบริการวิชาการแก่ ชุมชน

  ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ได้จัดโครงการบูรณาการบริการวิชาการแก่ ชุมชน

 • กิจกรรมพัฒนาทางวิชาการและการใช้ชีวิต การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัย ปีการศึกษา 2561

  กิจกรรมพัฒนาทางวิชาการและการใช้ชีวิต การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัย ปีการศึกษา 2561

IMAGE ประชาสัมพันธ์งานโคโลนีเกมส์
วันพุธ, 20 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์งานโคโลนีเกมส์กำหนดการโคโลนีเกมส์ Read More...
IMAGE กิจกรรมภาควิชาร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองในวันที่ 22 กันยายน 2560
วันพฤหัสบดี, 21 กันยายน 2560
  กิจกรรมภาควิชาร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองในวันที่ 22... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 "
วันพฤหัสบดี, 21 ธันวาคม 2560
 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 " Thailand Research Expo 2016 Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ ได้รับเชิญจาก Tzu Chi University
วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์... Read More...