กิจกรรมภาควิชาร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองในวันที่ 22 กันยายน 2560