คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษิณา พลสีลา ได้รับโลห์รางวัล บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปี 2561