• ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้จัดโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้จัดโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 • รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

  รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 • โครงการบริหารจัดการหลักสูตร โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์สั้นแก่นิสิตสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค กว.310/61 รุ่นที่ 2

  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์สั้นแก่นิสิตสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค...

 • กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน สำหรับนิสิตสาขาวิชาพยาธิกายวิภาค รุ่นที่ 2 ณ ห้อง MD 233 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน สำหรับนิสิตสาขาวิชาพยาธิกายวิภาค รุ่นที่ 2 ณ ห้อง MD 233...

 • โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แนะนำอาจารย์ประจำหลักสูตร

  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แนะนำอาจารย์ประจำหลักสูตร

IMAGE ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 "
วันพฤหัสบดี, 21 ธันวาคม 2560
 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 " Thailand Research Expo 2016 Read More...
IMAGE โครงการทุน DUO-Sweden 2016
วันพฤหัสบดี, 21 ธันวาคม 2560
โครงการทุน DUO-Sweden 2016 เปิดรับสมัคร 25 เมษายน-20 พฤษภาคม 2560 Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย ได้รับเชิญจาก Tzu Chi University (TCU)
วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561
  ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย ... Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย ได้รับเชิญจาก Tzu Chi University (TCU)
วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย  ได้รับเชิญจาก... Read More...