ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พงษ์พิทักษ์   ภูติวัตร อาจารย์ประจำภาคกายวิภาคศาสตร์   ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน เนื่องในโอกาสครวรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร