ชื่อภาควิชา :สรีรวิทยา  
 
Department of Physiology Faculty of Medical science Naresuan University Phitsanulok Thailand 65000
 

ที่ตั้ง :สำนักงานภาควิชาสรีรวิทยา ตั้งอยู่ ชั้น 1 อาคาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก
 

 
ติดต่อ : เลขานุการภาควิชาสรีรวิทยา คุณธัญรัตม์ โสภาวัง โทร:  055-9464724 โทรสาร : 0-55-964770  
 
Email Adress : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Facebook : Physio Med-Sci NU