ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

 

   เงินกู้ยืมการศึกษาของนิสิต  ทุนการศึกษา กองทุนกู้ยืม กยศ และ กรอ 
ปีการศึกษา จำนวนทุน งบประมาณ (บาท)
2557 305 (กยศ) 7,962,400
2558 338 (กยศ)

8,926,800 

4 (กรอ) 105,200 
2559

368 (กยศ.)

9,569,600 

7 (กรอ.) 163,700  

                                 *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ ณัฐินี มณีท่าโพธิ์  055-964702