ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "Writing for Science Community" โดย ดร.John James Wilson University of South Wales,UK ผู้เชียวชาญทางด้าน DNA barcoding และ medical entomology ในวันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม MD 417 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์