ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม MD 133 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Micro.pdf)สอบสัมภาษณ์ อ.ภาควิชาจุลรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 217 kB