ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 คือ นางสาวสุดารัตน์  อ่อนสุระทุม

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (AJMicro61.pdf)ผลการสอบสัมภาษณ์อาจารย์ภาคจุลผลการสอบสัมภาษณ์อาจารย์ภาคจุล45 kB