ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

านจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 163,734.60 บาท

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (1.pdf)วัสดุวิทยาศาสตร์วัสดุวิทยาศาสตร์194 kB