ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

ดูภาพขนาดจริง
 
 
 
  ตราสัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
ตราประจำคณะประกอบด้วยรูปภาพ Vitruvian man และ โครงสร้างอะตอม
   
 
      Vitruvian man แสดงถึง การจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   
 
      โครงสร้างอะตอม แสดงถึง การจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 
 
ดูภาพขนาดจริง
 
 
 
 
  ดอกไม้ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 

ดอกโมก : เป็นไม้ยืนต้น และเป็นไม้มงคล ที่ให้ดอกที่มีกลิ่นหอม

   
สีประจำคณะ :สีทอง ซึ่งหมายถึงความมีคุณค่าและความเป็นเลิศทางวิชาการ