ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

วันที่ 24 กันยายน 2561 คณบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี "วันมหิดล" ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก