ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

NULC ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ฟรี!!! รายละเอียดดังนี้

ชื่อหลักสูตร : Cambridge English Placement Test Preparation
เนื้อหา : CEPT overview and intensive test preparation course with the focus on learning and practicing specific test-taking skills and strategies for each individual part of the test.This course is taught in English.(30 Hours)
ผู้สอน : Aj. Prospero Igupen
วันที่เรียน : 4, 6, 8, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 December 2017
เวลา : 9 A.M. – 12 P.M.
ห้อง : NULC3, 4th floor CITCOMS Building
หมายเหตุ : Instruction in English (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)
ลงทะเบียนสมัคร ====> http://www.nulc.nu.ac.th/th/training/apply_new_courses.php