ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

 โควตา รอบ2 ม.นเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561
เปิดรับสมัคร 4-10 มกราคม 2561
โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.admission.nu.ac.th/pdf/r2p1.pdf