ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการเขียนโปรแกรม LateX สำหรับเอกสารทางวิชาการ ระดับเริ่มต้น เหมาะสำหรับอาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา ทุกระดับ ที่กำลังเขียนผลงาน ด้านวิชาการ โดยมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อน ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2561  คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่นี่