ดร.สงกรานต์ เชื้อครุฑ

Ph.D. (Biotechnology), The University of Tokyo, Japan 

Tel : +665-96-4617

Fax : +665-964770

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Room : MD325

  Curriculum Vitae : 
   Research Interests :
  Agricultural and Environmental Biotechnology
 • จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ สำหรับนิสิตสาขาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 2

  จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ สำหรับนิสิตสาขาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 2

  Wednesday, 26 June 2019 15:10
 • โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

  โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

  Monday, 24 June 2019 15:05
 • ศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

  ศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

  Friday, 21 June 2019 15:01
 • โครงการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

  โครงการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

  Thursday, 18 July 2019 14:56
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

  กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

  Tuesday, 16 July 2019 07:52
IMAGE GOODBYE SENIOR 2018 ตอน Jeans night Party
Sunday, 07 April 2019
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมงาน GOODBYE SENIOR 2018... Read More...
IMAGE โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ” ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ ห้อง MD 233 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
Saturday, 06 April 2019
ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการ... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 "
Thursday, 21 December 2017
 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 " Thailand Research Expo 2016 Read More...
IMAGE โครงการทุน DUO-Sweden 2016
Thursday, 21 December 2017
โครงการทุน DUO-Sweden 2016 เปิดรับสมัคร 25 เมษายน-20 พฤษภาคม 2560 Read More...