ขอเชิญเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562