ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงเพชร วารีย์ โม้ลี ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์จากงานประชุม ALPHA 2019 ณ เมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น