เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้จัดโครงการ Goodbye Senior 2018 ในธีม Jeans night Party ณ อาคารขวัญเมือง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่และรุ่นน้อง อีกทั้งเพื่อเป็นการเลี้ยงส่งนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขึ้น โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต ภายในงาน ประกอบไปด้วยกิจกรรม การแสดงพิเศษ จากวงดนตรีสุดแนว ใน พ.ศ.นี้ การแสดงของนิสิตชั้นปีที่ 3 และจับฉลากของรางวัล กิจกรรมความในใจจากพี่สู่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กิจกรรมการประกวด The best denim’s man and girl และกิจกรรม After party Concert ซึ่งนิสิตมีความสุขและสนุกสนาน เป็นอย่างมาก

 

 • จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ สำหรับนิสิตสาขาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 2

  จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ สำหรับนิสิตสาขาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 2

  Wednesday, 26 June 2019 15:10
 • โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

  โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

  Monday, 24 June 2019 15:05
 • ศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

  ศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

  Friday, 21 June 2019 15:01
 • โครงการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

  โครงการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

  Thursday, 18 July 2019 14:56
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

  กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

  Tuesday, 16 July 2019 07:52
IMAGE GOODBYE SENIOR 2018 ตอน Jeans night Party
Sunday, 07 April 2019
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมงาน GOODBYE SENIOR 2018... Read More...
IMAGE โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ” ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ ห้อง MD 233 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
Saturday, 06 April 2019
ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการ... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 "
Thursday, 21 December 2017
 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 " Thailand Research Expo 2016 Read More...
IMAGE โครงการทุน DUO-Sweden 2016
Thursday, 21 December 2017
โครงการทุน DUO-Sweden 2016 เปิดรับสมัคร 25 เมษายน-20 พฤษภาคม 2560 Read More...