เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้จัดโครงการ Goodbye Senior 2018 ในธีม Jeans night Party ณ อาคารขวัญเมือง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่และรุ่นน้อง อีกทั้งเพื่อเป็นการเลี้ยงส่งนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขึ้น โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต ภายในงาน ประกอบไปด้วยกิจกรรม การแสดงพิเศษ จากวงดนตรีสุดแนว ใน พ.ศ.นี้ การแสดงของนิสิตชั้นปีที่ 3 และจับฉลากของรางวัล กิจกรรมความในใจจากพี่สู่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กิจกรรมการประกวด The best denim’s man and girl และกิจกรรม After party Concert ซึ่งนิสิตมีความสุขและสนุกสนาน เป็นอย่างมาก

 

 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหัวข้อ การศึกษาความเสี่ยงในด้านต่างๆของหลักสูตรในภาควิชา

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหัวข้อ...

  Tuesday, 07 May 2019 09:57
 • กิจกรรม “Medical Science Project and Co-operative Forum 2018” การนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4

  กิจกรรม “Medical Science Project and Co-operative Forum 2018” การนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4

  Wednesday, 10 April 2019 03:37
 • ภาพกิจกรรม โครงการ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

  ภาพกิจกรรม โครงการ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

  Wednesday, 10 April 2019 03:36
 • โครงการ Goodbye Senior 2018 ในธีม Jeans night Party

  โครงการ Goodbye Senior 2018 ในธีม Jeans night Party

  Wednesday, 10 April 2019 03:36
 • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นิสิตสาขาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 เมษายน 2562

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นิสิตสาขาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 เมษายน 2562

  Tuesday, 09 April 2019 06:54
IMAGE ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 "
Thursday, 21 December 2017
 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 " Thailand Research Expo 2016 Read More...
IMAGE โครงการทุน DUO-Sweden 2016
Thursday, 21 December 2017
โครงการทุน DUO-Sweden 2016 เปิดรับสมัคร 25 เมษายน-20 พฤษภาคม 2560 Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ ได้รับเชิญจาก Tzu Chi University
Friday, 13 July 2018
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์... Read More...