เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทางฝ่ายพัฒนานิสิต ได้จัดโครงการ Life-Long Learning การพัฒนาตนที่ยั่งยืน(กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ) ขึ้น โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และมีคณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ ภายในโครงการ พบกับการบรรยาย หัวข้อ “Stepping into Reality” โดย คุณพร ดารีพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ท่านได้ให้แนวทางในการทำงาน องค์ความรู้ในการอยู่ในองค์กร รวมถึงได้เปิดโลกทัศน์ให้นิสิตได้เรียนรู้และมีแรงบันดาลใจ ในการมุ่งสู่โลกแห่งการทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตของนิสิตทุกคน จากนั้น เป็น การบรรยาย หัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน” โดย อาจารย์กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข ซึ่งนิสิต คณาจารย์ทุกท่าน ได้ข้อมูล แนวทางในการวางแผนทางการเงิน ทำให้นิสิต ได้รับความรู้ ทิศทางการออมเงิน ที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

 

 • จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ สำหรับนิสิตสาขาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 2

  จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ สำหรับนิสิตสาขาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 2

  Wednesday, 26 June 2019 15:10
 • โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

  โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

  Monday, 24 June 2019 15:05
 • ศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

  ศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

  Friday, 21 June 2019 15:01
 • โครงการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

  โครงการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

  Thursday, 18 July 2019 14:56
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

  กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

  Tuesday, 16 July 2019 07:52
IMAGE GOODBYE SENIOR 2018 ตอน Jeans night Party
Sunday, 07 April 2019
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมงาน GOODBYE SENIOR 2018... Read More...
IMAGE โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ” ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ ห้อง MD 233 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
Saturday, 06 April 2019
ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการ... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 "
Thursday, 21 December 2017
 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 " Thailand Research Expo 2016 Read More...
IMAGE โครงการทุน DUO-Sweden 2016
Thursday, 21 December 2017
โครงการทุน DUO-Sweden 2016 เปิดรับสมัคร 25 เมษายน-20 พฤษภาคม 2560 Read More...