เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทางฝ่ายพัฒนานิสิต ได้จัดโครงการ Life-Long Learning การพัฒนาตนที่ยั่งยืน(กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ) ขึ้น โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และมีคณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ ภายในโครงการ พบกับการบรรยาย หัวข้อ “Stepping into Reality” โดย คุณพร ดารีพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ท่านได้ให้แนวทางในการทำงาน องค์ความรู้ในการอยู่ในองค์กร รวมถึงได้เปิดโลกทัศน์ให้นิสิตได้เรียนรู้และมีแรงบันดาลใจ ในการมุ่งสู่โลกแห่งการทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตของนิสิตทุกคน จากนั้น เป็น การบรรยาย หัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน” โดย อาจารย์กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข ซึ่งนิสิต คณาจารย์ทุกท่าน ได้ข้อมูล แนวทางในการวางแผนทางการเงิน ทำให้นิสิต ได้รับความรู้ ทิศทางการออมเงิน ที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

 

 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหัวข้อ การศึกษาความเสี่ยงในด้านต่างๆของหลักสูตรในภาควิชา

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหัวข้อ...

  Tuesday, 07 May 2019 09:57
 • กิจกรรม “Medical Science Project and Co-operative Forum 2018” การนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4

  กิจกรรม “Medical Science Project and Co-operative Forum 2018” การนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4

  Wednesday, 10 April 2019 03:37
 • ภาพกิจกรรม โครงการ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

  ภาพกิจกรรม โครงการ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

  Wednesday, 10 April 2019 03:36
 • โครงการ Goodbye Senior 2018 ในธีม Jeans night Party

  โครงการ Goodbye Senior 2018 ในธีม Jeans night Party

  Wednesday, 10 April 2019 03:36
 • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นิสิตสาขาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 เมษายน 2562

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นิสิตสาขาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 เมษายน 2562

  Tuesday, 09 April 2019 06:54
IMAGE ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 "
Thursday, 21 December 2017
 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 " Thailand Research Expo 2016 Read More...
IMAGE โครงการทุน DUO-Sweden 2016
Thursday, 21 December 2017
โครงการทุน DUO-Sweden 2016 เปิดรับสมัคร 25 เมษายน-20 พฤษภาคม 2560 Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ ได้รับเชิญจาก Tzu Chi University
Friday, 13 July 2018
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์... Read More...