วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 คณะวิทยาสาสตร์การแพทย์ ได้จัดกิจกรรม “Medical Science Project and Co-operative Forum 2018” การนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 โดย ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งกล่าวเปิดโครงการ โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล) และชี้แจงสรุปการฝึกงาน โดย ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ห้อง MD 235 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหัวข้อ การศึกษาความเสี่ยงในด้านต่างๆของหลักสูตรในภาควิชา

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหัวข้อ...

  Tuesday, 07 May 2019 09:57
 • กิจกรรม “Medical Science Project and Co-operative Forum 2018” การนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4

  กิจกรรม “Medical Science Project and Co-operative Forum 2018” การนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4

  Wednesday, 10 April 2019 03:37
 • ภาพกิจกรรม โครงการ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

  ภาพกิจกรรม โครงการ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

  Wednesday, 10 April 2019 03:36
 • โครงการ Goodbye Senior 2018 ในธีม Jeans night Party

  โครงการ Goodbye Senior 2018 ในธีม Jeans night Party

  Wednesday, 10 April 2019 03:36
 • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นิสิตสาขาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 เมษายน 2562

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นิสิตสาขาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 เมษายน 2562

  Tuesday, 09 April 2019 06:54
IMAGE ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 "
Thursday, 21 December 2017
 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 " Thailand Research Expo 2016 Read More...
IMAGE โครงการทุน DUO-Sweden 2016
Thursday, 21 December 2017
โครงการทุน DUO-Sweden 2016 เปิดรับสมัคร 25 เมษายน-20 พฤษภาคม 2560 Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ ได้รับเชิญจาก Tzu Chi University
Friday, 13 July 2018
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์... Read More...