• การนิเทศงานนิสิต

  การนิเทศงานนิสิต

  Thursday, 28 March 2019 07:33
 • โครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ

  โครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ

  Friday, 22 March 2019 04:50
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง “การใช้งานเครื่องดูดจ่ายปริมาตรน้อย (Micropipette)”

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง...

  Monday, 18 March 2019 04:48
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์

  Saturday, 16 March 2019 04:53
 • การออกหน่วยบริการวิชาการ โครงการวิทยาศาสตร์การแพทย์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

  การออกหน่วยบริการวิชาการ โครงการวิทยาศาสตร์การแพทย์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

  Friday, 04 January 2019 07:32
IMAGE GOODBYE SENIOR 2018 ตอน Jeans night Party ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร
Sunday, 07 April 2019
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมงาน GOODBYE SENIOR 2018... Read More...
IMAGE โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ” ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ ห้อง MD 233 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
Saturday, 06 April 2019
ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการ... Read More...