• พิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  พิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 • กิจกรรม open house ภาควิชากายวิภาคศาสตร์วันศุกร์ที่ 15 ก.พ. 2562

  กิจกรรม open house ภาควิชากายวิภาคศาสตร์วันศุกร์ที่ 15 ก.พ. 2562

 • ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรุ่นที่ 1 ของหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร

  ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรุ่นที่ 1 ของหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชากายวิภาคศาสตร์...

 • โครงการติดตามนิสิตสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคชั้นปีที่ 4ในการไปสหกิจศึกษาปีการศึกษา2561

  โครงการติดตามนิสิตสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคชั้นปีที่ 4ในการไปสหกิจศึกษาปีการศึกษา2561

 • โครงการติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

  โครงการติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และ...

IMAGE ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 "
วันพฤหัสบดี, 21 ธันวาคม 2560
 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 " Thailand Research Expo 2016 Read More...
IMAGE โครงการทุน DUO-Sweden 2016
วันพฤหัสบดี, 21 ธันวาคม 2560
โครงการทุน DUO-Sweden 2016 เปิดรับสมัคร 25 เมษายน-20 พฤษภาคม 2560 Read More...
IMAGE ด้วยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันอังคาร, 19 กุมภาพันธ์ 2562
ด้วยภาควิชากายวิภาคศาสตร์... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้ออ่างดองอาจารย์ใหญ่
วันอังคาร, 19 กุมภาพันธ์ 2562
      เนื่องด้วยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์ การบริการวิชาการเรียนรู้ร่างมนุษย์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
วันจันทร์, 11 กุมภาพันธ์ 2562
ประชาสัมพันธ์ "การบริการวิชาการเรียนรู้ร่างมนุษย์ ... Read More...