• คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนันสนุน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2561

  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนันสนุน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน...

  Monday, 10 June 2019 08:14
 • คณาจารย์ภาคกายวิภาคศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ นิสิตและเจ้าหน้าที่ได้ไปออกหน่วยบริการวิชาการ “โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและการมีศีลธรรมในการเรียนรู้มหกายวิภาคของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  คณาจารย์ภาคกายวิภาคศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ นิสิตและเจ้าหน้าที่ได้ไปออกหน่วยบริการวิชาการ...

  Monday, 10 June 2019 08:06
 • ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้จัดให้บริการด้านวิชาการ ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้จัดให้บริการด้านวิชาการ ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น...

  Thursday, 30 May 2019 15:58
 • คณาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้เข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการ พยาธิวิทยากายวิภาคแก่โรงพยาบาลเครือข่ายครั้งที่ 15

  คณาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้เข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการ...

  Wednesday, 22 May 2019 15:51
 • ภาพกิจกรรม โครงการ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

  ภาพกิจกรรม โครงการ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

  Tuesday, 09 April 2019 10:11
IMAGE ภาควิชากายวิภาคศาสตร์​ ขอแสดงความยินดีกับ​ รศ.ดร.สุทิสา​ ถาน้อย​
Tuesday, 09 July 2019
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์​ ขอแสดงความยินดีกับ​... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 "
Thursday, 21 December 2017
 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 " Thailand Research Expo 2016 Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับ​ รศ.ดร.สุทิสา​ ถาน้อย​ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
Monday, 10 June 2019
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์​ ขอแสดงความยินดีกับ​... Read More...
IMAGE บุคลากรดีเด่น
Tuesday, 09 April 2019
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์... Read More...