ขอเชิญร่วมงานนรเศวรวิจัยครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.research.nu.ac.th/th/home.php